Глобальна технологічна революція в онлайн-навчанні

News 1

До розробки відкритих навчальних програм приєднуються дедалі більше університетів зі всього світу, знаменуючи тим самим глобальну технологічну революцію в онлайн-навчанні. Навчальні платформи таких всесвітньо визнаних університетських закладів, як Стенфордський, Гарвардський університети, Каліфорнійський університет в Берклі, Массачусетський технологічний інститут та ін. уже охоплюють багатомільйонну аудиторію студентів, пропонуючи вільний і безкоштовний доступ до навчальних ресурсів найвищого рівня якості.

Сучасний етап розвитку освіти знаменується глобальними технологічними зрушеннями у сфері освітніх технологій, які пов’язані із розробкою та розширенням провідними університетами світу онлайнових навчальних платформ із надання необмеженого доступу до найкращих «масових відкритих онлайн-курсів» (або так званих MOOC – Massive Open Online Courses). До цієї ініціативи долучилися відомі університетські заклади, зокрема Стенфордський університет, який у 2011 р. створив спеціалізований Інтернет-портал Coursera, до якого приєдналися уже більше тридцяти американських та європейських університетів.

У цілому Coursera пропонує на сьогодні близько 200 навчальних курсів з широкої низки дисци­плін (гуманітарні й соціальні науки, медици­на, біологія, математика, бізнес, комп’ютерні науки та багато інших) та охоплює більше ніж мільйонну аудиторію в усьому світі. У сфері соціально-економічних наук популярними на порталі є такі навчальні курси: «Вступ до фі­нансів» (Мічиганський університет), «Вступ до операційного менеджменту» (Пенсільванський університет), «Інновації та підприємництво у сфері охорони здоров’я» (Університет Дьюк), «Вступ до кількісних фінансів та фінансової економетрики» (Вашингтонський універси­тет), «Принципи Економікс для науковців» (Каліфорнійський   технологічний інститут), «Принципи мікроекономіки» (Іллінойський університет), «Теорія ігор» (Іллінойський уні­верситет), «Статистика 1» (Прінстонський університет) та багато інших.

Курси являють собою серію попередньо записаних відео-лекцій, які читають відомі університетські професори (відеоматеріали переважно подаються частинами щотижня, по мірі засвоєння матеріалу), інтерактивних вправ та завдань, що підлягають оцінюванню, і доповнюються Інтернет-форумами, де студенти спілкуються між собою та обмінюються власними ідеями. За результатами успішного оволодіння матері­алу в рамках певних відібраних дисциплін пе­редбачена безкоштовна сертифікація слухачів (надається так званий Сертифікат завершення – Certificate of Completion).

На іншій онлайновій платформі Стенфордського університету – Udacity, яку та­кож було засновано у 2011 р., пропонується широкий перелік навчальних курсів, які переважно стосуються комп’ютерних наук та програмування. До них залучаються видатні, всесвітньо визнані університетські професори. Варто зауважити, що до першого курсу, який було представлено на порталі – «Вступ до штучного інтелекту» було зараховано понад 160 тис. осіб з більше як 190 країн світу. Для слухачів, які успішно завершують навчання, розроблено спеціальну багаторівневу систему сертифікації й оцінювання, як на безкоштов­ній, так і платній основі. Сьогодні на Udacity налічується понад 100 тис. активних студентів та інструкторів.

У травні 2012 р. Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним інститу­том було оголошено створення нового венчура у сфері онлайн-навчання – EdX, в який було спільно інвестовано 60 млн дол. США. Згодом до проекту долучився ще один відомий амери­канський заклад – Каліфорнійський університет в Берклі. Партнери-університети, які входять до цього консорціуму, офіційно мають спільний бренд «X-Університети».

Так, Масса­чусетський підрозділ платформи (MITx) пропонує навчальні курси з хімії, електричних мереж та електроніки, комп’ютерних наук та програмування. Гарвардський підрозділ, (HarvardX) спеціалізується на комп’ютерних науках та кількісних методах у клінічних медичних до­слідженнях. Каліфорнійський учасник консорціуму (BerkeleyX) – забезпечує функціонування курсів з програмного забезпечення та штучного інтелекту. Проектом передбачено пряму тран­сляцію лекційного матеріалу в мережі Інтернет для всіх осіб, попередньо зареєстрованих на курси, а також можливість вільного заван­таження текстових і відеоматеріалів. Слухачі курсів, перший набір яких здійснено восени 2012 р., за результатами успішного завершення та відповідного екзаменування матимуть змогу отримати спеціальні Сертифікати майстерності (Certificates of mastery).

Підготовлено за матеріалами: The Chronicle of Higher Education, Інтернет-порталів Coursera, Udacity, edX.

Comments are closed.