Політика та етика журналу

Подання будь-якої статті розглядається як згода з умовами журналу “Університетська освіта”, а також як твердження автора (ів), що вона є оригінальним твором, вільним від будь-якого плагіату, підтасовок або фальсифікацій. Ця чи інша подібна робота не подана до іншого академічного видання, і не буде подаватися в інші місця в той час, коли вона перебуває на розгляді в журналі “Університетська освіта”. Автор(и) заявляють, що вони повністю посилалися, описали та врахували всі відомі їм відповідні праці.

Всі співавтори повністю розділяють спільну відповідальність за зміст дослідження і представленого рукопису. Всі інші особи чи сторони, що зробили істотний внесок у дослідження повинні бути зазначені як такі у рукопису. Автори мають бути готові представити будь-які дані, що їх було використано в розрахунках.

Будь-які джерела фінансування наукових досліджень повинні бути зазначені у рукопису.  На момент подання роботи для публікації кожен автор повинен розкрити будь-які зацікавлені сторони, як з точки зору фінансів, так й інших, а також будь-які взаємозв’язки, що можуть викликати будь-яке питання щодо поданої роботи або її висновків. Така заява розглядатиметься редакцією конфіденційно як в процесі рецензування, так і після відмови у друку рукопису. Вона стане частиною опублікованої статті в разі прийняття рукопису до друку.

Рецензенти на основі стандартів об’єктивності сприяють редакції у прийнятті рішення щодо публікації рукопису виходячи з принципів оперативності та конфіденційності.

Рішення про публікацію є конфіденційним і залежить від результатів експертної оцінки і відправляється автору відразу після його прийняття.

У разі виникнення питань вільно звертайтеся до редакції.