Редакція

Свідоцтво про державну реєстрацію № 18034-6884P від 16.08.2011

Видавець

Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

http://ihe.kneu.edu.ua

Шеф-редактор

Лук’яненко Д.Г., ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Антонюк Л. Л., директор Інституту вищої освіти КНЕУ, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи

Відповідальний редактор

Ільницький Д.О., д.е.н., доцент, науковий співробітник Інституту вищої освіти, професор кафедри міжнародної економіки КНЕУ

Редакційна колегія:

Салмі Дж., PhD, глобальний експерт з питань вищої освіти

Грошек Дж., PhD, професор школи бізнесу, Університет Редлендс, Каліфорнія, США

Румпф Г., PhD, старший менеджер проектів INTRASOFT International, Люксембург

Гарденер Г., PhD, доцент кафедри міжнародної економіки Державного університету Нью-Йорка, США

Шиллер Д., доктор, провідний дослідник Інституту економічних досліджень Нижньої Саксонії, Ганновер, Німеччина

фон Розен В., к.е.н., доцент, партнер Digital BridgeBuilders, консультат International Academic and Business Projects, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Каленюк I. C., ректор Чернігівського державного інституту економіки і управління, д.е.н., професор

Колот A. M., проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ, д.е.н., професор

Панченко Є. Г., професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ, д.е.н., професор

 

Поручник A. M., директор Центру магістерської підготовки КНЕУ, д.е.н., професор

Василькова Н.В., к.е.н., доцент, науковий співробітник Інституту вищої освіти, заступник завідувача кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ

 

Верстка  Т.Мальчевська

Редагування та коректура  Н.Підлужна