Редакція

Свідоцтво про державну реєстрацію № 18034-6884P від 16.08.2011

Видавець

Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

http://ihe.kneu.edu.ua

Шеф-редактор

Павленко А. Ф., ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», академік Академії педагогічних наук України

Головний редактор

Антонюк Л. Л., директор Інституту вищої освіти КНЕУ, д.е.н., професор

Відповідальний редактор

Ільницький Д.О., к.е.н., доцент

Редакційна колегія:

Диба М. І., декан кредитно-економічного факультету КНЕУ, д.е.н., професор

Зайцева Зоя, регіональний директор по Центральній Європі і Центральній Азії Міжнародної консалтингової компанії QS

Каленюк I. C., ректор Чернігівського державного інституту економіки і управління, д.е.н., професор

Колот A. M., проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ, д.е.н., професор

Лук’яненко Д. Г., декан факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ, д.е.н., професор

Наливайко А. П., декан факультету економіки та управління КНЕУ д.е.н., професор

Панченко Є. Г., професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ, д.е.н., професор

Поручник A. M., директор Центру магістерської підготовки КНЕУ, д.е.н., професор

Олексюк О. I., проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ, д.е.н., професор

Шафалюк О. К., декан факультету управління персоналом та маркетингу КНЕУ, д.е.н., професор

Шубін О. О., ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, д.е.н., професор

Верстка Ольга Ковальчук

Редагування Ірина Савлук