Про журнал

Розвиток університетів триває, теорія та практика виносять нові актуальні питання розвитку, а їх роль та місце у суспільстві, економіці та бізнесі переглядаються та уточнюються.

Журнал «Університетська освіта» видається Інститутом вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Журнал «Університетська освіта» публікує статті вітчизняних та закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.

Публікації, що входять до рубрики «Тенденції розвитку вищої освіти», звертаються до ключових трендів у світовій, європейській та вітчизняній вищій школі, серед яких: загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва та диверсифікація механізмів фінансування вищої освіти тощо.

Рубрика «Університетська наука» присвячена одній з найбільш актуальних тем не лише для закладів вищої освіти, а й суспільства загалом. Економічний розвиток будь-якої країни безпосередньо залежить від потенціалу генерувати знання й розробляти на основі новітніх наукових досягнень інноваційні продукти і технології. Саме провідні університети світу завжди були й залишаються осередками формування і поширення нових наукових знань. Головним критерієм оцінювання інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів, як аргументується в матеріалах даної рубрики, є науково-педагогічна школа.

Продовжує дискусію навколо питань розроблення, запровадження й реалізації новітніх підходів до сучасного управління університетським закладом і навчальним процесом рубрика «Стратегічний розвиток університетів». Зокрема у ній представляються результати дослідження ролі глобальних компетенцій, змісту, моделей і методів активізації аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу.

Актуальні питання створення та управління інтелектуальними продуктами діяльності університету висвітлюються у рубриці «Управління інтелектуальною власністю», разом з оцінюванням можливостей правової охорони наукових та науково-прикладних результатів університетських досліджень у межах чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Рубрика «Освітні технології» знайомить із сучасними ефективними методиками навчання студентів у вищих навчальних закладах світового класу.

Коди ISSN журналу:

ISSN 2312-5497 (English ed. Online), ISSN 2312-5462 (English ed. Print)
ISSN 2312-5446 (Ukrainian ed. Online), ISSN 2224-0128 (Ukrainian ed. Print)