Вступне слово ректора ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Анатолій Павленко

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Перед Вами черговий номер журналу “Університетська освіта”, в якому опубліковані статті вітчизняних та закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.

Публікації, що входять до рубрики “Тенденції розвитку вищої освіти”, висвітлюють ключові тренди у світовій, європейській та вітчизняній вищій школі, серед яких: загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва та диверсифікація механізмів фінансування вищої освіти тощо. Стаття відомого американського професора Карен Фокс “Маркетинг у сфері вищої освіти: досвід США” розкриває сутність та еволюцію теорії і практики маркетингу вищої освіти у США, знайомить з відповідним досвідом провідних американських університетів, обґрунтовує необхідність застосування маркетингового підходу для їх ефективної діяльності.

Рубрика “Університетська наука” присвячена одній з найбільш актуальних тем не лише для закладів вищої освіти, а й суспільства загалом. Економічний розвиток будь-якої країни безпосередньо залежить від потенціалу генерувати знання й розробляти на основі новітніх наукових досягнень інноваційні продукти і технології. Саме провідні університети світу завжди були й залишаються осередками формування і поширення нових наукових знань. Головним критерієм оцінювання інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів, як аргументується в матеріалах даної рубрики, є науково-педагогічна школа. У статті “На шляху до конкурентоспроможності дослідницького університету: важливість доступу до інформації” американський професор Джеральд Грошек висвітлює результати дослідження взаємозв’язку публікаційної активності науковців у відомих журналах та міжнародної співпраці вчених у цій сфері.

Відкриває дискусію навколо питань розроблення, запровадження й реалізації новітніх підходів до сучасного управління університетським закладом і навчальним процесом рубрика “Стратегічний розвиток університетів”. У ній представлено результати дослідження ролі глобальних компетенцій, змісту, моделей і методів активізації аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу.

Польський професор Йоанна Жира представляє результати якісного оцінювання освіти на основі даних про розвиток кар’єри випускників. Актуальні питання створення та комерціалізації інтелектуальних продуктів діяльності університету наведені у рубриці “Управління інтелектуальною власністю”, разом з оцінюванням можливостей правової охорони наукових та науково-прикладних результатів університетських досліджень у межах чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Рубрика “Освітні технології” знайомить із сучасними ефективними методиками навчання студентів в університетах світового класу.
Сподіваюсь, що публікації журналу спонукатимуть до дискусій як на сторінках наступних номерів, так і в академічних колах.

Завантажити статтю у PDF

vstupne_slovo