Приєднання Казахстану до Болонського процесу: нові виклики для вищої освіти

Микола Муравйов

АНОТАЦІЯ

У статті приділено увагу ключовим цілям сучасної політики реформування вищої освіти у державах Центральної Азії. Автор намагається пояснити значення реформ у сфері вищої освіти для країн регіону загалом та Казахстану зокрема, що прагне стати дійсним членом міжнародної освітянської спільноти. Дано оцінку урядовим ініціативам на шляху приєднання Казахстану до Болонського процесу, проаналізовано значення його інструментів та засобів для забезпечення високої якості освітніх послуг, що надаються казахськими університетами.

Ключові слова: Болонський процес, реформа вищої освіти, університетська інфраструктура, якість освітніх по­слуг, корупція у вищій школі.