На шляху до конкурентоспроможності дослідницького університету: важливість доступу до інформації

Джеральд Грошек

АНОТАЦІЯ

У статті висвітлено місце та значення інформаційного чинника у забезпеченні та нарощенні міжнародної конкурентоспроможності університетів дослідницького типу. Досліджено сучасні тенденції рівня та динаміки публікаційної активності вчених у сфері економічних досліджень. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено важливість міжнародного співробітництва для збільшення кількості публікацій дослідників у відомих економічних журналах. Обґрунтовано необхідність розширення міжнародної співпраці українських учених-економістів із зарубіжними колегами й партнерами з метою нарощення міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів України.

Ключові слова: конкурентоспроможність дослідницького університету, публікаційна активність, міжнародне співробітництво у сфері досліджень, електронні джерела інформації.

Завантажити статтю у PDF

Pages from Groshek_ukr