Виклики та потенціал інноваційного розвитку в Україні

Гудрун Румпф

АНОТАЦІЯ

Метою статті є спроба виявити основні труднощі, які постають перед Україною в процесі її інтеграції у глобальну ринкову економіку. Зокрема, пропонується до огляду система заходів, за допомогою яких українські університети можуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, розвитку підприємництва, ефективній реалізації науково-технічного потенціалу України. Матеріал підготовлено задля ініціювання інтерактивної дискусії як щодо різних сценаріїв дій, інноваційної стратегії, так і законодавчого оформлення необхідних реформ на шляху становлення в Україні конкурентоспроможної економіки знань. Стаття узагальнює результати досліджень автора під час роботи над проектом ЄС «Стимулювання інноваційних стратегій, політик та регулювання в Україні» , в рамках якого також розроблялись варіанти стратегій реформування вітчизняної системи університетського управління.

Ключові слова: інноваційний розвиток, науково-технічний потенціал, дослідницький університет, фінансова автономія університетів, брокерські функції університету.

Завантажити статтю у PDF

Pages from Gudrun_ukr