Формування єдиного відкритого освітнього простору як провідна тенденція розвитку сучасної системи освіти

Ірина Кулага

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються сутність та принципи відкритої освіти, її мета, специфіка та ключові напрями формування. Досліджується еволюція розвитку інститутів відкритої освіти, дається їх порівняльна характеристика відносно традиційної системи вищої освіти. Пропонується огляд сучасних найконкурентніших інститутів відкритої освіти, їхніх переваг та особливостей. Систематизовано основні тенденції сучасного етапу розбудови онлайн-освіти.

Ключові слова: відкрита освіта, онлайн-освіта, основні технології, відкриті навчальні онлайн-курси.

Завантажити статтю у PDF

Pages from Kulaga_ukr