Вступне слово ректора ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Анатолій Павленко

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» створено Інститут вищої освіти, який здійснює дослідження процесів розвитку світової та вітчизняної вищої освіти. Результати рекомендуються для впровадження в науково-педагогічну діяльність з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності університету. Перед Вами перший номер нового журналу «Університетська освіта». Головною метою цього журналу є надання інформації про сучасні тенденції у сфері вищої школи, перш за все, України, високорозвинених країн світу; реформи європейського освітнього простору, досвід університетів світового класу в організації наукових досліджень і навчального процесу. Важливість вивчення цих та інших питань для окремого вищого навчального закладу і для національної системи вищої освіти загалом важко переоцінити, адже вони є передумовою розроблення системи заходів з підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських університетів на світовому ринку освітніх послуг.

Нині ми живемо у світі, який стає більш тісно  взаємопов’язаний,  ніж будь-коли раніше, і загострення як міжнародної конкуренції, так і поглиблення співробітництва, роблять знання та компетенції стратегічно важливими ресурсами для глобального лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин. Зростають і вимоги до вищої школи. Як відомо, добре освічені люди, які готові навчатися протягом усього життя, є рушієм якісного економічного зростання країн – ключових інноваторів. Тому в сучасному постіндустріальному суспільстві саме генерування нових знань та їх швидка комерціалізація надають країнам та їх регіонам конкурентні переваги і стимулюють їхній подальший розвиток. За таких умов університети як «центри знань» стають головними суб’єктами національних інноваційних систем, істотно зростає їх роль у розвитку інтелектуального ресурсу.

Журнал «Університетська освіта» має стати платформою для фахових дискусій і обміну думками, публікації світового досвіду розвитку вищої школи та університетської науки. Сподіваємося, що цей пілотний номер журналу приверне Вашу увагу. Водночас, користуючись нагодою, хочемо запросити Вас до співробітництва у підготовці наступних номерів «Університетської освіти».

Завантажити статтю у PDF

 Павленко - Вступне слово