Виклики вищій освіті

111Восени 2010 року в Парижі проходила XX Генеральна конференція Програми з інституціонального управління у вищій освіті «Вища освіта в кардинально новому світі: зробити більше з найменшими витратами».

Конференція була сфокусована на пошуку шляхів стійкого відродження сектору вищої освіти, враховуючи наслідки фінансової кризи і скорочення державних інвестицій у розвиток університетів та за умов зростання попиту на вищу освіту, особливо в країнах – членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Головна мета заходу полягала у визначенні довгострокових перспектив розвитку університетської сфери в глобальному контексті, їх обговорювали політичні діячі у сфері вищої освіти, представники корпоративного середовища та академічні експерти.

У більшості підготовлених матеріалів визначено той факт, що вища освіта зараз опинилася в умовах жорсткої кризи, подібно до такої, що була за часів Другої світової війни. Ефективним виходом міг би бути так званий План Маршалла, відповідно до якого мультинаціональні компанії почали б виділяти певний відсоток своїх прибутків на розвиток освітніх закладів.

Під час проведення конференції були проаналізовані національні політики, інституційні кейси, останні дослідження ОЕСР, включаючи питання управління, ресурсного забезпечення, технологій, правочинності та стійкого розвитку. У заключному слові Кіан Тенг (Qian Tang), новопризначений заступник генерального директора з освіти при ЮНЕСКО, визначив, що Об’єднані Нації повинні спрямовувати більше зусиль на розвиток вищої освіти в країнах, що розвиваються.

Підготовлено за матеріалами: Institutional Management for Higher Education 2010 General Conference «Higher Education in a World Changed Utterly: Doing More with Less»European University Association; OECD; University World News.