Вплив глобальної економічної кризи на європейську систему вищої освіти

Університетська освіта в Європі зазнала значного впливу від глобальної фінансово-економічної кризи, результати якого, ймовірно, приведуть до радикальних змін в європейських національних системах вищої освіти – зазначається в новому звіті Європейської асоціації університетів (ЄАУ) «Вплив економічної кризи на європейські університети».

Зміст звіту свідчить, що у більшості держав Європи спостерігається скорочення державних видатків на вищу освіту. Наголошується, що оскільки 75% європейських університетів залежні від державного фінансування, то скорочення відповідних урядових витрат триватиме й надалі. Обмеження видатків на вищу освіту вже відбулося в Латвії, де їхній обсяг було різко зменшено на 48% на початку 2009 р. і на 18% починаючи з 2010 р. Подібні скорочення передбачається здійснити в Італії — на 20% до 2013 р. Критична ситуація складається в Греції, де урядове фінансування університетських бюджетів незабаром планується скоротити на 30%. У Великобританії обсяги фінансування освіти державою в наступні роки буде зменшено на 40%, у тому числі за рахунок урізання бюджетів заробітної плати викладачів (до 80%).

Компенсувати такі втрати британські університети зможуть шляхом законодавчо дозволеного підвищення плати за навчання, майже втричі (до 9 тис. фунтів стерлінгів на рік). Незважаючи на такі тенденції, – зазначають експерти, це позитивно вплине на майбутній стан вищої школи у Європі загалом, оскільки сприятиме її реструктуризації, підвищенню якості освітніх послуг, нарощенню конкурентоспроможності університетських закладів.

Водночас, як повідомляється, існує ціла низка національних європейських систем вищої освіти, які не зазнали негативного впливу від фінансової кризи (або цей вплив був мінімальний), зокрема, у Норвегії, Нідерландах, Данії, Польщі, Франції, Фінляндії, Швейцарії, Швеції. На початку кризи університетський сектор цих країн одержав значні фінансові дотації від уряду, у рамках державних програм фіскальних стимулів, а цільові державні фонди не обмежувалися.

Разом з тим в окремих країнах автори доповіді відзначають цілком протилежні тенденції щодо динаміки фінансування сектору вищої освіти. Так, у Франції уряд запланував суттєве збільшення державних видатків у цій сфері з 2011 р., на 4,7 млрд євро. Спрямовувати ці кошти передбачається на дослідження, забезпечення університетських реформ, соціальний захист студентів і кар’єрну підтримку професорсько-викладацького корпусу. Подібні ініціативи знайшли відображення і в Німеччині, де федеральний уряд задекларував збільшити державні інвестиції в освіту і дослідження на 2,7 млрд євро протягом 2010-2015 рр.

Підготовлено за матеріалами: European University Association. Impact of the economic crisis on European universities.