“Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку”: оновлена глобальна стратегія Світового банку щодо розвитку освіти до 2020 року

555Група Світового банку представила оновлену глобальну стратегію розвитку освіти до 2020 р. – «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку» (Learning for All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development. World Bank Group Education Strategy 2020).

Фахівці Світового банку у розробленому документі відзначають, що «суспільний розвиток, економічне зростання і скорочення бідності залежать від знань і навичок, які люди опановують, і не лише від кількості років, які присвячуються здобуванню освіти». Стратегія розвитку освіти 2020 акцентує увагу на задоволенні такої тріади ключових потреб, що стосуються розбудови освітнього сектору і розширення можливостей для здобуття освіти:

  • «інвестувати в ранньому віці» (Invest early) – задоволення цієї потреби спрямоване на те, аби гарантувати, що ще в ранньому дитинстві молоді люди матимуть можливість отримати базові знання і навички, які згодом трансформуються у навчання протягом всього життя;
  • «інвестувати розумно» (Invest smartly) – задоволення цієї потреби спрямоване на те, аби підтримувати ефективні інтервенції (втручання держави) і політичні / освітні реформи, у результаті яких вдосконалюватимуться освітній та навчальний процес;
  • «інвестувати у всіх» (Invest for all) – задоволення цієї потреби спрямоване на те, аби надати для всіх студентів, включаючи молодих жінок і дівчат та людей з фізичними вадами, можливості здобувати знання і навички, які необхідні в житті.

З метою реалізації стратегії «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку» Світовий банк фокусуватиме свою увагу на таких двох визначальних стратегічних цілях:

  • реформа освітньої системи, спираючись на розбудову інфраструктури освітньої сфери: у той час, як кваліфіковані вчителі і викладачі, класні кімнати і приміщення для занять та навчальні тексти визнаються вирішальним фактором для освіти, акцентується увага на необхідності кращого розвитку освітньої системи за умови, коли відповідні стандарти, правила, відповідальність, фінансування і стимули у сфері освіти є чіткими та зрозумілими і такими, що націлені на досягнення освітніх цілей, а відповідні навчальні результати – вимірювані і контрольовані;
  • розбудова глобальної бази знань з метою забезпечення освітніх реформ: для того, аби інформувати основних учасників глобальної освітньої системи та підтримувати політику у цій сфері Світовий банк інвестуватиме ще більше фінансових ресурсів у дослідження та генерування нових знань.

Підготовлено за матеріалами: World Bank Group Education Strategy 2020 and Learning for All.