Сучасні тенденції розвитку освіти у глобальному середовищі