Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів

Володимир Сацик, Лариса Антонюк, Наталія Василькова

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню світового досвіду становлення і розвитку дослідницьких університетів, визначальних чинників їхньої міжнародної конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг. Систематизовано ключові стандарти діяльності дослідницьких університетських закладів і сучасні дослідницькі стратегії провідних університетів світу.

Ключові слова: дослідницький університет, освітні стандарти, дослідницькі стратегії, університетські рейтинги.

Завантажити статтю у PDF

Pages from Satsyk_Antonuik_Vasilkova